Finansinių ataskaitų sudarymas

  • Buhalterinės ataskaitos vadovui
  • Metinės finansinės atskaitomybės dokumentų sudarymas ir pateikimas
  • Statistinių ataskaitų paruošimas ir pateikimas