Įmonės apskaitos politika

Apskaitos politika- tai yra bendrieji apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti ūkio subjekto apskaitai tvarkyti bei finansinei atskaitomybei sudaryti ir parinkti.

Apskaitos politika įmonėje turi būti suformuota ne tik dėl to, jog to reikalauja atitinkami apskaitą reglamentuojantys norminiai aktai, bet ir siekiant atspindėti tikrą ir teisingą padėtį apie įmonės veiklą. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme numatyta, jog ūkio subjektas turi parinkti ir įgyvendinti apskaitos politiką įmonėje, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, verslo pobūdį ir vadovaudamasis verslo apskaitos standartais

Profesionalią apskaitos politiką pagal Jūsų įmonės veiklos tipą  ruošia apskaitos ir teisės specialistai.

Detalesnė informacija  el.paštu arba telefonu