Vyriausiojo buhalterio konsultacijos

Dažniausiai ši paslauga yra aktuali įmonėms, kurios turi savo apskaitininką / buhalterį, tačiau reikalinga priežiūra iš šalies.

Pasirūpinsime, kad Jūsų įmonėje mums suteikta vyriausiojo buhalterio funkcija būtų atliekama nepriekaištingai.

Vyriausiojo buhalterio paslaugos – vyriausiojo buhalterio pareigybės atstovavimas Jūsų įmonėje.