Darbo teisė

Konsultacija, prašymai, įspėjimai ir kitų dokumentų rengimas darbo klausimais fiziniams asmenims:

 • Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis
 • Mokėjimas už viršvalandinį ir nakties darbą
 • Kasmetinių atostogų apmokėjimas
 • Mokymosi atostogų apmokėjimo sąlygos
 • Apmokėjimas už papildomas lengvatas
 • Darbuotojams,  auginantiems vaikus
 • Darbo apmokėjimas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų
 • Apmokėjimas atsisakius dirbti
 • Pavėluotas darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimas
 • Darbo užmokesčio mokėjimas atleidžiant iš darbo

Konsultacija, prašymai, įspėjimai ir kitų dokumentų rengimas darbo klausimais Juridiniams asmenims:

 • Darbo sutarčių sudarymas
 • Terminuotų ir neterminuotų darbo sutarčių pakeitimas, pratęsimas
 • Įspėjimai apie darbo sutarčių nutraukimą
 • Darbo sutarčių nutraukimas
 • Pareigybės aprašymai
 • Vidaus tvarkos taisyklės
 • Drausminės nuobaudos ir kt.