Statybų teisė

Konsultavimas dėl statybos rangos, subrangos sutarčių ir teisinių santykių. Sutarčių rengimas, patirtis dirbant su FIDIC sąlygomis.
Konsultavimas statybų teisėtumo klausimais.
Informacijos teikimas dėl įvairių dokumentų – statybos leidimų, statinių pripažinimo tinkamais naudoti, kitų aktų ir pažymų – gavimo.
Dalyvavimas bylose dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, statinių pripažinimo tinkamais naudoti, ginčijant statybos leidimus, projektus ir kitais klausimais. Ginčų dėl įsipareigojimų nevykdymo sprendimas.
Pareiškimų dėl daikto valdymo pažeidimų rengimas.
Pareiškimų dėl daiktų įgijimo pagal įgyjamąją senatį ir kitų daiktinėms teisėms įgyvendinti bei apginti reikalingų dokumentų rengimas.