Įmonės veiklos administravimas

  • Darbo sutarčių, jų pakeitimų, papildymų rengimas
  • Sutarčių su klientais rengimas, teisinis įvertinimas
  • Vidaus dokumentų rengimas: raštai, prašymai, įsakymai, akcininkų sprendimai, protokolai ir kt.
  • Pareiginių nuostatų, vidaus taisyklių rengimas
  • Pretenzijų, skundų, pareiškimų, ieškinių, atsiliepimų, dublikų, triplikų rengimas
  • Skolų išieškojimas (neteisminiu ir teisminiu būdu).

Įmonės įstatų keitimas, teisinės formos keitimas.

Teisinis auditas.

Filialų, atstovybių steigimas. Verslo sujungimai ir įsigijimai.

Konsultacijų teikimas kitais įmonei aktualiais klausimais.